start om oss tjänster stenskottslagning företagsservice lackkonservering kontakt

Stenskottslagning

Alla skador på bilglas som ger reflex- och ljusbrytning är farliga ur trafiksäkerhetssynpunkt. En skada på vindrutan på 10 mm motsvarar skymd sikt på ett barn ca 40 m framför bilen. Slitage och skador är särskilt märkbart vid mörkerkörning – just då man behöver bästa möjliga siktförhållande. En annan faktor som påverkar trafiksäkerheten är att vindrutan idag är en del av bilens bärande konstruktion.

De flesta skador börjar med ett enkelt stenskott. Ett stenskott är lätt fixat och kostar dig högst 200:- (beroende på vilket försäkringsbolag du har). Ett byte av vindrutan blir betydligt mer kostsamt.

Vänta därför inte, utan kontakta oss omgående.

OBS Det kan vara bra att veta att glasskada ej påverkar er bonus på försäkringen.

Vi hjälper er med pappersarbetet och kontakten med erat försäkringsbolag

Om försäkring mot glasskador saknas

Saknas försäkring mot glasskador, så finns ännu mer att spara vid lagning

Pris lagning 1-3 stenskott = 700kr exkl. moms, jämför kostnad rutbyte, från ca 4000 kr. Besparing ca 3000 kr, eller mer!

Det är enkelt att laga hos oss!

-Ni lämnar bilen hos oss och väntar medan vi lagar.

-Vi kan komma till ert garage på kvällstid.

-Vi hjälper er med skadeanmälan.

Försäkringsbolagen ersätter

zon A stenskott upp till 10mm

zon B stenskott/sprickor upp till 40mm

zon C stenskott/sprickor upp till 40mm

zon D stenskott/sprickor upp till 40mm

Max 3st /tillfälle

Endast tidsbokning

Telefontid:

Vardagar 08.00-18.00

Lördagar 09.00-15.00

070-6023409

info@rekonden.se

Kontakta oss om

du har stenskott i vindrutan

du inte vill att rutan ska spricka vidare med ett kostsamt rutbyte som följd

du vill göra det för 0-200kr

du har minst halvförsäkring

© copyright 2006 rekonden.se